ToeDoe List logo Home · Contact

ToeDoeList.nl Voorwaarden

Algemeen

Door gebruik te maken van de toedoelist.nl website ("Service"), een dienst van HAWA Internet Services, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en voorwaarden ("Terms of Service"). HAWA Internet Services behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving te bewerken of te wijzigen. Nieuwe functies die ter uitbreiding of verbetering van de service, inclusief de introductie van nieuwe instrumenten en middelen, worden onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden. Voortgezet gebruik van de dienst na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als uw instemming met deze wijzigingen. U kunt de meest actuele versie van de Algemene gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment nalezen op: http://www.toedoelist.nl/voorwaarden.php

Account voorwaarden

 1. U moet 13 jaar of ouder zijn om gebruik te maken van deze dienst.
 2. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
 3. U moet uw juridische volledige naam, een geldig e-mail adres, en andere informatie aangevraagd met het oog op het voltooien van de aanmeldingsprocedure.
 4. Uw account kan alleen worden gebruikt door een persoon - een enkele aanmelding gedeeld door meerdere personen is niet toegestaan.
 5. U bent verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid van uw account en wachtwoord. HAWA Internet Services kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van uw niet-nakoming van deze verplichting van de veiligheid.
 6. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die geplaatst wordt en dat de activiteit plaatsvindt op grond van uw account (zelfs wanneer de inhoud is gepost door anderen die uw pagina's delen).
 7. Een persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één gratis account hebben.
 8. U mag geen gebruik maken van de Dienst voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U moet niet in het gebruik van de Dienst, schending van enige wetten in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyright wetten).

Schending van een van deze overeenkomsten zullen leiden tot de beëindiging van uw account. Terwijl HAWA Internet Services dergelijk gedrag en dergelijke inhoud op de Service, u begrijpt en gaat ermee akkoord dat HAWA Internet Services niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud op de Dienst en u toch kunt worden blootgesteld aan dergelijke materialen. U gaat akkoord met het gebruik van de Service op uw eigen risico.

Beëindiging

HAWA Internet Services, naar eigen goeddunken, het recht heeft om uw account op te schorten of te beëindigen en alle huidige of toekomstige gebruik van de service of een andere HAWA Internet Services service te weigeren, om welke reden dan ook op elk gewenst moment. Deze beëindiging van de dienst zal resulteren in het onbruikbaar of schrapping van uw account of uw toegang tot uw account, en het verval en de afstand van alle inhoud op uw account. HAWA Internet Services behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment.

Aanpassing van het Service en Prijzen

 1. HAWA Internet Services behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en van tijd tot tijd te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, de Dienst (of enig deel daarvan) met of zonder kennisgeving.
 2. HAWA Internet Services stelt zich niet aansprakelijk voor u of een derde partij voor een wijziging, prijs wijzigen, opschorten of opheffen van de Dienst.

Copyright en inhoud Eigendom

 1. We zeggen geen intellectuele eigendomsrechten over het materiaal dat u aan de Dienst. Uw profiel en materialen geüpload blijven de uwe. Echter, door het instellen van uw pagina's worden gedeeld openbaar, gaat u ermee akkoord om iedereen te bekijken en delen van uw inhoud.
 2. HAWA Internet Services niet vooraf controleert, maar HAWA Internet Services en haar panellid hebben het recht (maar niet de plicht) naar eigen inzicht inhoud te weigeren of te die via de dienst beschikbaar is.

Algemene voorwaarden

 1. Uw gebruik van de Service is op uw eigen risico. De dienst wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis.
 2. U mag niets wijzigen, aanpassen of hacken om de Dienst te wijzigen of een andere website zo onrechte impliceren dat is verbonden met de dienst, HAWA Internet Services, of enige andere HAWA Internet Services service.
 3. U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkoopt of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Service zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAWA Internet Services.
 4. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, verwijderen Inhoud en Accounts met Content die bepalen we in onze eigen goeddunken zijn onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of in strijd zijn met het intellectuele eigendom of deze gebruiksvoorwaarden Van de Service.
 5. Verbaal, fysiek, schriftelijke of andere misbruik (inclusief bedreigingen van misbruik of straf) van een HAWA Internet Services klant, werknemer, lid of officier zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging account.
 6. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Dienst, met inbegrip van uw Content, kunnen worden overgedragen ongecodeerde en betrekken van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische eisen van de aansluiting van netwerken of apparaten.
 7. U moet niet uploaden, plaatsen, de host of verzenden van ongevraagde e-mails, sms'en, of "spam" berichten.
 8. U moet niet toegestaan wormen of virussen of code van een destructieve aard.
 9. Als uw bandbreedteverbruik meer dan 250 MB / maand, of aanzienlijk meer dan het gemiddelde bandbreedte verbruik (zoals uitsluitend bepaald door HAWA Internet Services) van andere ToeDoeList klanten, behouden we ons het recht voor onmiddellijk uitschakelen van uw account of de bandbreedte tot uw account te verminderen.
 10. HAWA Internet Services garandeert niet dat (I) de dienst voldoet aan uw specifieke eisen, (II) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten, (III) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst zal accuraat en betrouwbaar zijn, (IV) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal aangekocht of verkregen door u via de service voldoet aan uw verwachtingen, en (V) eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.
 11. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat HAWA Internet Services niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor het verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien HAWA Internet Services de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade), voortvloeiend uit: (I) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de dienst, (II) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten Gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties aangegaan door of van de dienst; (III) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (IV) verklaringen of gedrag van derden op de dienst; (V) de beëindiging van uw Account, of (VI) elke andere kwestie met betrekking tot de service.
 12. De mislukking van HAWA Internet Services uit te oefenen of de tenuitvoerlegging van enig recht of bepaling van de Terms of Service mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke recht of voorziening. De Servicevoorwaarden vormt de gehele overeenkomst tussen u en HAWA Internet Services en van toepassing op uw gebruik van de Dienst en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en HAWA Internet Services (inclusief, maar niet beperkt tot voorgaande versies van de Algemene gebruiksvoorwaarden).
 13. Vragen over de inhoud van de gebruiksvoorwaarden worden toegezonden aan ondersteuning op toedoelist punt nl.